Slovenský jazyk a literatúra

VITAJTE

na webovej stránke, kde nájdete rôzne pracovné listy, poznámky, kvízy a zaujímavé odkazy na interaktívne vyučovanie a prezentácie.

Som učiteľkou slovenského jazyka a literatúry na druhom stupni základnej školy. Aktuálne pôsobím na Základnej škole vo Veľkom Rovnom. Mojím cieľom je vzdelávať žiakov prostredníctvom moderných metód a rozvíjať v nich kritické myslenie.

  • prezentácie

  • pracovné listy

  • interaktívne cvičenia

Vieš, ako sa efektívne učiť slovenský jazyk?

Pozri si video.

TIPY na výlety: